Manitoba maple
Acer negudo

B11CC537-200E-4CE2-89E7-7DF47E2475D5 - Lucia Šimegová
Hlohovec, Slovakia

26.01.2023

+

The ash maple has gray-brown bark and a nicely shaped crown. We found fruits on the branches – numerous winged bipods (propellers).

Jasen javor ima sivosmeđu koru i lijepo oblikovanu krošnju. Na granama smo pronašli plodove – brojne krilate dvonošce (propelere).

Јасен јавор има сиво-браон кору и лепо обликовану круну. На гранама смо нашли плодове – бројне крилате двоношце (елисе).

Javorovec jaseňolistý má sivohnedú kôru a pekne tvarovanú korunu. Na konároch sme našli plody – mnohopočetné krídlaté dvojnažky (vrtuľky).