European alder
Alnus glutinosa

Jelsa lepkava - Ivana Horňáková
Košický Klečenov, Slovakia

10.05.2023

+

It has high-quality wood suitable for furniture production. It mostly grows near ponds, swamps, lakes or dams. The name is derived from its leaves, which are sticky when young.

Ima visokokvalitetno drvo pogodno za izradu namještaja. Uglavnom raste u blizini bara, močvara, jezera ili brana. Ime je dobio po listovima koji su mladi ljepljivi.

Поседује висококвалитетно дрво погодно за производњу намештаја. Углавном расте у близини бара, мочвара, језера или брана. Име је изведено по његовим листовима, који су лепљиви када су млади.

Má kvalitné drevo vhodné na výrobu nábytku. Väčšinou rastie pri rybníku, močiari, jazerách alebo priehradách. Názov je odvodený od jej listov, ktoré sú v mladosti lepkavé.