Wild asparagus
Asparagus acutifolius

Oštrolisna šparoga
Krk, Croatia

4.3.2022

+

Asparagus acutifolius L. is a perennial evergreen plant from the asparagus family (Asparagaceae). The stem is prostrate or erect, strongly branched, ridged, longitudinally finely furrowed, smooth or warty, often woody in the lower part, up to 100 cm high. It is widespread in Europe from southern Europe, from France and the Pyrenees to Turkey, and in North Africa. It grows in warm habitats, in bright forests, along forest roads, in thickets and maquis, among bushes and stones. The young shoots are edible and the seeds can be used as a substitute for coffee, they contain about 15% fatty oil.

Oštrolisna šparoga (Asparagus acutifolius L.) je trajna vazdazelena biljka iz porodice šparoga (Asparagaceae). Stabljika je polegnuta ili uzdižuća, jako razgranata, bridasta, uzdužno fino izbrazdana, glatka ili bradavičava, u donjem dijelu čestu drvenasta, visoka do 100 cm. Rasprostranjena je u Europi od južnoj Europi od Francuske i Pirineja do Turske, te u sjevernoj Africi. Raste na toplim staništima, u svijetlim šumama, uz šumske putove, u šikari i makiji, među grmljem i kamenjem.  Jestivi su mladi izboji a sjemenke se mogu koristiti kao nadomjestak za kavu, sadrže oko 15% masnog ulja.

Аспарагус ацутифолиус Л. је вишегодишња зимзелена биљка из породице шпаргла (Аспарагацеае). Стабљика је испружена или усправна, јако разграната, гребенаста, уздужно фино избраздана, глатка или брадавичаста, у доњем делу често одрвена, висока до 100 цм. У Европи је распрострањен од јужне Европе, од Француске и Пиринеја до Турске и у северној Африци. Расте на топлим стаништима, у светлим шумама, поред шумских путева, у шикарама и макији, међу жбуњем и камењем. Млади изданци су јестиви а семе се може користити као замена за кафу, садржи око 15% масног уља.

Asparagus acutifolius L. je trváca vždyzelená rastlina z čeľade špargľovité (Asparagaceae). Stonka je podsadená alebo vzpriamená, silne rozkonárená, ryhovaná, pozdĺžne jemne brázdená, hladká alebo bradavičnatá, v spodnej časti často drevnatá, vysoká do 100 cm. V Európe je rozšírený od južnej Európy, od Francúzska a Pyrenejí po Turecko a v severnej Afrike. Rastie na teplých stanovištiach, vo svetlých lesoch, pozdĺž lesných ciest, v húštinách a maquis, medzi kríkmi a kameňmi. Mladé výhonky sú jedlé a semienka sa dajú použiť ako náhrada kávy, obsahujú asi 15% mastného oleja.