Butcher's-broom
Bodljikava veprina

Bodljikava veprina
Krk, Croatia

4.3.2022

+

The prickly pear (Ruscus aculeatus L.) is a perennial evergreen shrub from the Asparagaceae family. It grows up to 1 meter in height, is very branched and goes wider. It grows naturally around the Mediterranean – in the area of ​​southern Europe, Asia Minor and northern Africa. Its habitats are forests, thickets and other shady places, it is mostly found in the coastal area. The young shoots are edible, they are prepared similarly to asparagus, except that they are more bitter. The root is medicinal, it is extracted in early spring or autumn. It is dried, cleaned and cut into pieces and successfully used to treat problems of the venous system – varicose veins and hemorrhoids. The fruit is used for kidney stones and urinary tracts. The seeds are used as a substitute for coffee. The branches were used as a broom for cleaning or as an ornament for Christmas decorations and for making funeral wreaths for cemeteries. However, keep in mind that in the territory of Croatia, the porcupine is a protected plant, so you prefer to propagate it and use your own.

Bodljikava veprina (Ruscus aculeatus L.) je višegodišnji zimzeleni grm iz porodice šparogovki (Asparagaceae). Naraste do 1 metar visine, jako je razgranat je i ide više u širinu.   Prirodno raste oko Mediterana – na području južne Europe, Male Azije i sjeverne Afrike. Staništa su joj šume, šikare i druga sjenovita mjesta, pretežito je ima u primorskom području. Jestivi su mladi izdanci, pripremaju se slično kao šparoge samo što imaju više gorčine. Korijen je ljekovit, vadi se u rano proljeće ili jesen. Suši se očišćen i narezan na komadiće te uspješno koristi za liječenje problema venskog sustava – kod proširenih vena i hemeroida.  Plod se koristi za bubrežne kamence te mokraćne kanale. Sjemenke se koriste kao zamjena za kavu. Grane su služile kao metla za čišćenje ili kao ukras božićnih dekoracija i za izradu posmrtnih vijenaca za groblja. No, imajte na umu da je na području Hrvatske bodljikava veprina zaštićena biljka, te ju radije razmnožite i koristite vlastitu. 

Опунција (Русцус ацулеатус Л.) је вишегодишњи зимзелени жбун из породице Аспарагацеае. Нарасте до 1 метар у висину, веома је разгранат и шири се. У природи расте око Средоземља – на подручју јужне Европе, Мале Азије и северне Африке. Станишта су му шуме, шикаре и друга сеновита места, углавном се налази у приобалном подручју. Млади изданци су јестиви, припремају се слично као шпаргле, само што су горкији. Корен је лековит, вади се у рано пролеће или у јесен. Суши се, чисти и сече на комаде и успешно се користи за лечење тегоба венског система – проширених вена и хемороида. Плод се користи код бубрежних каменаца и мокраћних путева. Семе се користи као замена за кафу. Гране су коришћене као метла за чишћење или као украс за божићне украсе и за израду погребних венаца за гробља. Ипак, имајте на уму да је на подручју Хрватске дикобраз заштићена биљка, па га радије размножавате и користите своју.

Opuncie (Ruscus aculeatus L.) je trváci vždyzelený ker z čeľade Asparagaceae. Dorastá do výšky 1 metra, je veľmi rozvetvená a rozširuje sa. Prirodzene rastie okolo Stredozemného mora – v oblasti južnej Európy, Malej Ázie a severnej Afriky. Jeho biotopmi sú lesy, húštiny a iné tienisté miesta, väčšinou sa vyskytuje v pobrežných oblastiach. Mladé výhonky sú jedlé, pripravujú sa podobne ako špargľa, ibaže sú horkejšie. Koreň je liečivý, extrahuje sa skoro na jar alebo na jeseň. Suší sa, čistí a krája na kúsky a úspešne sa používa na liečbu problémov žilového systému – kŕčové žily a hemoroidy. Ovocie sa používa na obličkové kamene a močové cesty. Semená sa používajú ako náhrada kávy. Konáre sa používali ako metla pri upratovaní alebo ako ozdoba na vianočnú výzdobu a na výrobu pohrebných vencov na cintoríny. Majte však na pamäti, že na území Chorvátska je dikobraz chránenou rastlinou, preto si ho radšej rozmnožujte a používajte vlastné.