Welted thistle
Carduus acanthoides

Snímka obrazovky 2023-02-23 154659
Drienovská mokraď, Slovakia

3.11.2022

+

It is a biennial herb. It grows up to a height of 150 cm. It grows in fields, roadsides, meadows. It is an unpleasant weed, especially in perennial fodder and pastures, where its leaves can injure the digestive system of cattle and make it difficult to harvest.

Dvogodišnja je zeljasta biljka. Naraste do visine od 150 cm. Raste po poljima, uz puteve, livadama. Neugodan je korov, osobito u višegodišnjoj krmi i pašnjacima, gdje svojim lišćem može oštetiti probavni sustav stoke i otežati žetvu.

То је двогодишња биљка. Нарасте до висине од 150 цм. Расте на пољима, поред путева, ливадама. Непријатан је коров, посебно у вишегодишњим крмним биљкама и пашњацима, где њено лишће може да повреди пробавни систем говеда и отежава жетву.

Je to dvojročná bylina. Dorastá až do výšky 150 cm. Rastie na poliach, okrajoch ciest, na lúkach. Ide o nepríjemnú burinu, predovšetkým vo viacročných krmovinách a na pastvinách, kde jeho listy môžu poraniť tráviacu sústavu dobytka a sťažujú úrodu.