Lily of the valley
Convallaria majalis

Convallaria majalis
Mountain Učka, Croatia

11.6.2022

+

Convallaria is a genus of flowering plants. It is usually described as a monotypic genus with the single species Convallaria majalis (lily-of-the-valley), but now some botanists distinguish up to three species, also including Convallaria keiskei and Convallaria montana.
The generic name means valley in Botanical Latin, in reference to the plant’s natural geographical habitat.

Đurđica je višegodišna biljka iz roda đurđica, koji pripada porodici Asparagaceae. Ova samosterilna bijna vrsta može tvoriti velike kolonije širenjem podzemnih stabljika nazvanih podanci, iz čijih se krajeva vriježa, ljeti razvijaju novi uspravni izbojci. Izbojci započinju s rastom u proljeće, tvoreći lisne izbojke.

Ђурђевак је вишегодишња биљка из рода Ђурђевак, која припада породици Аспарагацеае. Ова самостерилна бијна врста може да формира велике колоније ширењем подземних стабљика званих поданци, са чијих крајева се лети развијају нови усправни изданци. Избојци почињу да расту у пролеће, формирајући лиснате изданке.

Konvalinka je trváca rastlina z rodu konvalinka, ktorá patrí do čeľade Asparagaceae. Tento samosterilný druh bijny dokáže vytvárať veľké kolónie rozširovaním podzemných stoniek nazývaných podanci, z ktorých koncov sa v lete vyvíjajú nové vzpriamené výhonky. Výhonky začínajú rásť na jar a tvoria listnaté výhonky.