Carthusian pink
Dianthus carthusianorum

309072883_590070779537865_8135978161671366738_n - Júlia Tomeková
Zvolen, Slovakia

28.9.2022

+

The Carthusian clove is a perennial plant widespread throughout Slovakia, in a large part of Europe and Turkey, it was also introduced to North America. It likes drier and sunny habitats, meadows and pastures, where it forms group stands. Cloves have thin stems up to 50 cm high, opposite, linear, terminal leaves and deep pink flowers growing in bundles. It blooms all summer until September. It is a popular flower for meadow bouquets, its scent attracts bees and butterflies.

Kartuzija je višegodišnja biljka rasprostranjena u Slovačkoj, velikom dijelu Europe i Turske, a unesena je i u Sjevernu Ameriku. Voli suša i sunčana staništa, livade i pašnjake, gdje formira skupne sastojine. Klinčići imaju tanke stabljike do 50 cm visoke, nasuprotne, linearne, terminalne listove i tamnoružičaste cvjetove koji rastu u snopovima. Cvate cijelo ljeto do rujna. Popularno je cvijeće za livadne bukete, svojim mirisom privlači pčele i leptire.

Картузијански каранфилић је вишегодишња биљка распрострањена широм Словачке, у великом делу Европе и Турске, унета је и у Северну Америку. Воли суша и сунчана станишта, ливаде и пашњаке, где формира групне састојине. Каранфилић има танке стабљике до 50 цм високе, насупротне, линеарне, терминалне листове и тамноружичасте цветове који расту у сноповима. Цвета цело лето до септембра. Популаран је цвет за ливадске букете, својим мирисом привлачи пчеле и лептире.

Klinček kartuziánsky je viacročná rastlina rozšírená po celom území Slovenska, vo veľkej časti Európy a Turecka, zavlečený bol aj do Severnej Ameriky. Obľubuje suchšie a slnečné stanovištia, lúky a pasienky, kde vytvára skupinové porasty. Klinček má tenké stonky vysoké až 50 cm, protistojné, čiarkovité, končisté listy a sýtoružové kvety rastúce vo zväzkoch. Kvitne celé leto až do septembra. Je obľúbeným kvetom do lúčnych kytíc, svojou vôňou priťahuje včely a motýle.