New England hawkweed
Hieracium sabaudum

2022-10-21T11_10_39+02_00 - Veronika Sonogová
Furčiansky les, Slovakia

21.10.2022

+

It is a tall yellow flowering plant. Up to 34 subspecies are found in the territory of the central and south-eastern EU. They are most often found in light forests. We find them in soils poor in nutrients.

To je visoka žuta cvjetnica. Na području središnje i jugoistočne EU nalaze se do 34 podvrste. Najčešće se nalaze u svijetlim šumama. Nalazimo ih u tlima siromašnim hranjivim tvarima.

То је висока жута цветна биљка. На територији централне и југоисточне ЕУ налазе се до 34 подврсте. Најчешће се налазе у светлим шумама. Налазимо их у земљиштима сиромашним хранљивим материјама.

Je to vysoká žltokvitnúca rastlina. Na území strednej a juhovýchodnej EÚ sa vyskytuje až 34 poddruhov. Najčastejšie sa vyskytujú v svetlých lesoch. Nájdeme ich v pôdach chudobných na živiny.