Spotted dead-nettle
Lamium maculatum

Snímka obrazovky 2023-02-24 122033
Drienovská mokraď, Slovakia

5.10.2022

+

It is a perennial plant. We know the forest and meadow species, it grows in wetter forests, thickets,
on stream banks and forest edges. It is an undemanding plant. It grows to a height of 20 to 40 cm.

Višegodišnja je biljka. Poznajemo šumske i livadne vrste, raste u vlažnijim šumama, šikarama,
na obalama potoka i rubovima šuma. Nezahtjevna je biljka. Naraste u visinu od 20 do 40 cm.

То је вишегодишња биљка. Познате су нам шумске и ливадске врсте, расте у влажнијим шумама, шикарама,
на обалама потока и рубовима шума. То је незахтевна биљка. Нарасте до висине од 20 до 40 цм.

Je trváca rastlina. Poznáme lesný aj lúčny druh, rastie vo vlhkejších lesoch, kroviskách,
na brehoch potokov a lesných okrajoch. Ide o nenáročnú rastlinu. Dorastá do výšky 20 až 40 cm.