Bird's-nest orchid
Neottia nidus-avis

Neottia nidus-avis
Mountain Učka, Croatia

11.6.2022

+

Neottia nidus-avis grows to 40 cm (16 in) tall and each shoot can carry up to 60 flowers. Plants are not in any part green, deriving all their nutrition from a mycorrhizal fungus in the soil/litter, which in turn derives nutrition from the roots of trees. Plants are generally beige-brown, though sometimes yellowish or white forms are discovered. The flower labellum splits and strongly diverges at its lower end. This species of orchid can be hard to spot, being camouflaged against the leaf litter.
Across Europe, this species flowers May-June.

Šumska kokoška (gnezdovica; lat. Neottia nidus-avis), vrsta orhideje iz roda čopotac ili kokoška raširena po velikim dijelovima Euroazije, uključujući i Hrvatsku.
Šumska kokoška ne vrši fotosintezu i sva njezina prehrana dolazi iz organskih tvari koje joj osiguravaju gljive, što se naziva holomikotrofija, i oblik je mikotrofije.

Шумска кокош (гнездећа; лат. Неоттиа нидус-авис), врста орхидеје из рода Цхопотац или кокош, распрострањена је на великим деловима Евроазије, укључујући и Хрватску.
Шумска кокош не фотосинтезује и сва њена исхрана долази од органске материје коју обезбеђују гљиве, која се назива холомикотрофија и представља облик микотрофије.

Neottia nidus-avis dorastá do výšky 40 cm (16 palcov) a každý výhonok môže niesť až 60 kvetov. Rastliny nie sú ani v jednej časti zelené, všetku svoju výživu získavajú z mykoríznych húb v pôde/podstielke, ktorá zase získava výživu z koreňov stromov. Rastliny sú vo všeobecnosti béžovo-hnedé, hoci niekedy sa objavia žltkasté alebo biele formy. Kvetný štítok sa na svojom spodnom konci rozdeľuje a silne sa rozbieha. Tento druh orchidey môže byť ťažké spozorovať, pretože je maskovaný proti podstielke listov.