American sycamore
Platanus occidentalis

58BDC0B8-9935-4F0E-8D66-C1BC0D6D9178 - Lucia Šimegová
Zámocká záhrada v Hlohovci, Slovakia

26.01.2023

+

The western sycamore is a massive tree with a bushy crown and typically exfoliating bark. We discovered a lot of crow’s nests in its crown and spiky balls – fruits – on the branches.

Zapadna platana je masivno drvo s grmolikom krošnjom i tipičnom korom koja se ljušti. U njegovoj krošnji otkrili smo mnogo vrana gnijezda i šiljaste kuglice – plodove – na granama.

Западни јавор је масивно дрво са жбунастом круном и типично пилингом коре. Открили смо много враниних гнезда у њеној круни и шиљастих куглица – плодова – на гранама.

Platan západný je mohutný strom s košatou korunou a typicky odlupujúcou sa kôrou. V jeho korune sme objavili množstvo havraních hniezd a na konároch ježaté, pichľavé guličky – plody.