Gall oak
Quercus lusitanica

Snímka obrazovky 2023-02-24 124225
Furčiansky lesopark, Slovakia

21.10.2022

+

The nut we found most closely resembled the gall oak. It is the source of commercial nuts. It comes from Portugal. Galls are used for dyeing.

Voće koje smo pronašli najviše je nalikovalo žučnom hrastu. To je izvor komercijalnih orašastih plodova. Dolazi iz Portugala. Za bojenje se koriste žuči.

Плод који смо пронашли највише је личио на жучни храст. То је извор комерцијалних орашастих плодова. Долази из Португала. За бојење се користе жучи.

Plod, ktorý sme našli sa najviac podobal na dub hálkový. Je zdrojom komerčných orechov. Pochádza z Portugalska. Hálky sa používajú na farbenie.