Pyrenean oak
Quercus pyrenaica

IMG_9871 - Veronika Sonogová
Furčiansky lesopark, Slovakia

21.10.2022

+

It is a deciduous monoecious tree. They are part of forest stands, mostly with a more acidic substrate. The fruit is an acorn.

Listopadno je jednodomno drvo. Dio su šumskih sastojina, uglavnom s kiselijim supstratom. Plod je žir.

То је листопадно једнодомно дрво. У саставу су шумских састојина, углавном са киселијим супстратом. Плод је жир.

Je to opadavý jednodomý strom. Sú súčasťou lesných porastou väčšinou s kyslejším substrátom. Plodom je žaluď.