Moss campion
Silene acaulis

IMG-f2f8b927513971c2c85fbe313c993d30-V - Veronika Sonogová
Furčiansky lesopark, Slovakia

21.10.2022

+
IMG_20230223_093541367_HDR - Janka Kapturová
Košický hrad, Slovakia

23.2.2023

+

A perennial, cushion-like tufted herb with a branched rhizome. It is a popular rockery plant. The species is quite variable, the differences are manifested in the flower.

Višegodišnja jastučasta čupava zeljasta biljka s razgranatim rizomom. Popularna je biljka kamenjara. Vrsta je dosta varijabilna, a razlike se očituju u cvijetu.

Вишегодишња, чупаста биљка налик на јастучиће са разгранатим ризомом. То је популарна биљка камењара. Врста је прилично варијабилна, разлике се манифестују у цвету.

Vytrvalá, vankúšovito trsnatá bylina s rozvetveným podzemkom. Je to obľúbená rastlina skalka. Druh je pomerne variabilný, rozdiely sa prejavujú v kvete.