White campion
Silene latifolia

20221018_153232 - Andrea Špeťková
Zbehy, Slovakia

14.10.2022

+

An annual, dioecious flowering plant, which at the beginning of growth has a ground, oval rosette of lance-shaped leaves, which later grow into forked stems with leaves in opposite pairs. White flowers with five petalled, scalloped petals grow in clusters at the tops of the stems. It blooms from spring to autumn. The plant is densely hairy.

Jednogodišnja dvodomna cvjetnica koja na početku rasta ima prizemnu ovalnu rozetu kopljastih listova koji kasnije izrastaju u rašljaste stabljike s listovima u nasuprotnim parovima. Bijeli cvjetovi s pet nazubljenih latica rastu u grozdovima na vrhovima stabljika. Cvate od proljeća do jeseni. Biljka je gusto dlakava.

Једногодишња, дводомна цветна биљка, која на почетку раста има приземну, овалну розету копљастих листова, који касније прерастају у рачвасте стабљике са листовима у супротним паровима. Бели цветови са пет латица, заобљених латица расту у гроздовима на врховима стабљика. Цвета од пролећа до јесени. Биљка је густо длакава.

Jednoročná, dvojdomá kvitnúca rastlina, ktorá má v začiatku rastu prízemnú, oválnu ružicu kopijovitých listov, z ktorých neskôr vyrastú vidlicové stonky s listami v protiľahlých pároch. Biele kvety s piatimi okvetnými, vrúbkovanými lístkami rastú v strapcoch na vrcholoch stoniek. Kvitne od jari do jesene. Rastlina je husto chlpatá.