Tansy
Tanacetum vulgare

Vratič obyčajný - Oľga Kupcová
Hlohovec, Slovakia

5.10.2022

+

This perennial herb with compass arrow-like leaves running from north to south and large shields of bright yellow flowers is not just a weed. It grows in rubbish dumps, in quarries, by roads, by banks, in forests and thickets. It is often found on weedy areas, but it is aggressive, displacing neighboring herbs. It repels flies, mosquitoes, ticks, fleas and crop pests.

Ova višegodišnja zeljasta biljka s lišćem poput strelice kompasa koja se proteže od sjevera prema jugu i velikim štitovima jarkožutih cvjetova nije samo korov. Raste na smetlištima, u kamenolomima, uz ceste, uz obale, u šumama i šikarama. Često se nalazi na zakorovljenim površinama, ali je agresivan, istiskuje susjedne biljke. Odbija muhe, komarce, krpelje, buhe i štetnike usjeva.

Ова вишегодишња биљка са листовима попут стрелице компаса који се крећу од севера ка југу и великим штитовима јарко жутих цветова није само коров. Расте на депонијама смећа, у каменоломима, поред путева, обала, у шумама и шикарама. Често се налази на закоровљеним подручјима, али је агресиван, истискујући суседно биље. Одбија муве, комарце, крпеље, буве и штеточине усева.

Táto trváca bylina s listami podobnými šípom kompasu s rozmiestnením od severu na juh a veľkými štítmi jasne žltých súkvetí nie je len burinou. Rastie na rumoviskách, v kameňolomoch, pri cestách, pri brehoch, v lesoch a húštinách. Často sa vyskytuje na zaburinených plochách, je však agresívny, vytláča susedné byliny. Odpudzuje muchy, komáre, kliešte, blchy či škodcov plodín.