Cat's eyes
Veronica chamaedrys

Veronika obycajna - Ivana Horňáková
Košický Klečenov, Slovakia

10.05.2023

+
IMG_20230228_141845 - Světlana Matušková
Vyhne, Slovakia

22.2.2023

+

In the past, the leaves were used to make a tea that had expectorant effects in the treatment of bronchial congestion and asthma. The flowers are not collected in a vase, because they wither very quickly after being plucked. It occurs in grassy areas of gardens, parks and meadows.

U prošlosti se od lišća pripremao čaj koji je imao ekspektorantno djelovanje u liječenju bronhijalne kongestije i astme. Cvjetovi se ne skupljaju u vazu jer nakon kidanja vrlo brzo uvenu. Dolazi na travnatim površinama vrtova, parkova i livada.

У прошлости, листови су се користили за прављење чаја који је имао искашљавање у лечењу бронһијалне конгестије и астме. Цвеће се не скупља у вазу, јер после брања врло брзо увене. Јавља се на травнатим површинама вртова, паркова и ливада.

Listy sa v minulosti používali na prípravu čaju, ktorý mal účinky podporujúce vykašliavanie pri liečbe bronchiálneho preťaženia a astmy. Kvietky sa nezbierajú do vázy, pretože po odtrhnutí veľmi rýchlo vädnú. Vyskytuje sa v trávnatých porastoch záhrad, parkov a lúk.